4 bijzonderheden waar je een AbelTalent aan herkent

Bij AbelTalent stomen we talenten die afgestudeerd zijn aan de universiteit of hogeschool via onze unieke AbelTraineeship in een korte tijd klaar om impact te maken als professionals in de fysieke leefomgeving. Doordat onze AbelTalenten allemaal dezelfde traineeship doorlopen zie je ook duidelijke kenmerken terug die onze AbelTalenten succesvol maken als ze op opdracht gaan bij onze opdrachtgevers. 

In deze blog bespreken we vier bijzondere kenmerken die een AbelTalent echt succesvol maakt. 

1. Communicatief

Effectieve communicatie is essentieel in de omgeving waarin wij samenwerken. Een AbelTalent blinkt hierin uit. Omdat AbelTalenten al tijdens hun traineeship in aanraking komen met projecten waarin ze moeten samenwerken kunnen ze deze vaardigheid ook direct toepassen. Ze kunnen hun ideeën helder en overtuigend overbrengen, zowel mondeling als schriftelijk. Bovendien zijn ze ook uitstekende luisteraars en weten ze hoe ze effectief kunnen communiceren. Een AbelTalent is in staat om complexe informatie beknopt en begrijpelijk te presenteren.

2. Commercieel

AbelTalenten hebben inzicht in de zakelijke kant van hun werkomgeving. Ze begrijpen hoe organisaties werken en kunnen hun werkzaamheden koppelen aan het behalen van commerciële doelstellingen. Ze zijn resultaatgericht en weten hoe ze waarde kunnen toevoegen aan een organisatie. Een AbelTalent heeft oog voor kansen en weet deze om te zetten in acties.

3. Sociaal

Sterke sociale vaardigheden zijn essentieel om effectief samen te werken binnen de complexe dynamiek van de fysieke leefomgeving. Een AbelTalent is niet alleen een sterke professional, maar ook een teamspeler. Ze weten hoe ze goed kunnen samenwerken en bijdragen aan een positieve werkcultuur. Ze kunnen goed omgaan met feedback en kunnen werken in diverse teamsamenstellingen. Een AbelTalent begrijpt welke rol hij of zij inneemt in het geheel en legt verbindingen met verschillende stakeholders en persoonlijkheden.

Wij sturen intern in alles wat we doen op het CCSI profiel. Deze afkorting staat voor de vaardigheden Communicatief, Commercieel, Sociaal, Initiatiefrijk. Hier selecteren wij op in de aanname van afstudeerders en we sturen hier continu op aan in de ontwikkeling van onze AbelTrainees.
Astrid Leermakers Römkens, Operationeel Manager

4. Initiatiefrijk

Een AbelTalent is niet bang om het voortouw te nemen. Ze tonen proactiviteit en zijn altijd op zoek naar manieren om zaken te verbeteren. Of het nu gaat om het identificeren van nieuwe kansen, het bedenken van innovatieve oplossingen of het nemen van verantwoordelijkheid, een AbelTalent neemt graag het initiatief en laat zien dat gewend te zijn om zelfstandig te handelen.

Direct inzetbaar

Waar onze AbelTalenten zich het meest in onderscheiden, is hun directe inzetbaar. Dit heeft te maken met de praktijkgerichte ervaring die op doen tijdens de traineeshop. Ze hebben snel door wat er van hen verwacht wordt en passen zich snel aan nieuwe situaties aan. Een AbelTalent is flexibel en heeft een sterk leervermogen. Ze hebben een rugzak met sterke basisvaardigheden (ons CCSI profiel) en kunnen snel nieuwe vaardigheden aanleren met als bijkomend voordeel datr ze deze direct kunnen inzetten vanuit de juiste context.

Van onze opdrachtgevers krijg ik vaak terug dat bij ons opgeleide AbelTalenten die op contractbasis aan de slag gaan meteen inzetbaar zijn. In sommige gevallen zijn ze zelfs sneller productief dan jonge professionals die onze opdrachtgevers zelf aannemen. Wij leiden hieruit af dat het betekent dat ons AbelTraineeship met alle ervaring en vaardigheden die AbelTrainees bij ons opdoen heel goed inspeelt op de behoefte.
Fatih Eroglu, Commercieel Manager AbelTalent

Succesformule AbelTalent

Wij leiden onze AbelTalenten op om succesvol te zijn als Bodem Adviseur, Milieu Adviseur, Omgevingsmanager of Vergunningverlener in de fysieke leefomgeving. Dit doen wij niet alleen door ze vakgerichte training te geven en data op orde projecten, maar ook door ze professionele vaardigheden bij te brengen. Hierdoor hebben we een trackrecord opgebouwd van AbelTalenten die direct inzetbaar zijn gebleken bij een groot aantal opdrachtgevers van ons.

Meer weten over onze succesformule of ben je misschien op zoek naar een AbelTalent die direct inzetbaar is voor jouw organisatie? Bekijk onze beschikbare AbelTalenten en neem contact op met Fatih Eroglu.