Medewerkers gemotiveerd, vitaal en productief houden

Duurzame inzetbaarheid

Je hoort het begrip veel en het blijft voor de meeste mensen een “vaag” begrip? Naast het werkende leven hoor je het woord duurzaamheid in elke visie en lees je het in veel artikelen of andere uitingen.

Duurzame inzetbaarheid houdt in dat werkenden niet alleen hier en nu inzetbaar zijn, maar dat ze ook op de langere termijn kunnen en willen blijven werken. Arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en de mate waarin die passen bij individuele werkenden en werkzoekenden, spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van deze inzetbaarheid.

Versnelde ervaring

Bij het begrip duurzame inzetbaarheid is in het verleden vaak gefocust op oudere werknemers. Zij zijn immers degenen die nu langer moeten doorwerken, terwijl de verwachtingen anders waren. Inmiddels is er ook aandacht voor de inzetbaarheid van de totale beroepsbevolking, want het is ook belangrijk dat de jongere leeftijdsgroep aan het werk blijft. Keuzes die aan het begin van het werkzame leven gemaakt worden, zijn van invloed op het kunnen en willen doorwerken aan het eind van de carrière. AbelTalent geeft veelal aan jonge talenten een versnelde ervaring om juist die keuzes aan het begin van de carrière goed te kunnen maken. Wij zijn hier heel bewust mee bezig.

Onbepaalde tijd contract

Om duidelijke redenen blijft het niet hebben van een vast contract de belangrijkste voorspeller van vervroegde uitstroom uit werk. Maar op meer terreinen zijn flexwerkers (werknemers zonder vast contract) in het nadeel. Ook daarom bieden wij eenieder direct een onbepaalde tijd contract aan en gaan we coachend op zoek naar jouw carrière pad. Hierin zelf verantwoordelijkheid nemen is een zeer groot onderdeel van de versnelde ervaring, los van de inhoudelijke kennis die wordt opgedaan.

Medewerkers gemotiveerd, vitaal en productief houden is een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel werkgever als werknemers. Mensen kunnen moeilijke beslissingen nemen en proactief gedrag vertonen ten aanzien van hun duurzame inzetbaarheid. Om dit doel te bereiken zijn enkele stappen nodig:

  • informatie en communicatie
  • inzetbaarheidsbeleid
  • coaching in persoonlijk leiderschap

Juiste keuzes

Door medewerkers verantwoordelijk te maken voor hun eigen loopbaan en inzetbaarheid en door coaches op te leiden om hun teamleden te faciliteren, kan de organisatie de cultuur rondom vitaliteit beïnvloeden. Gedrag en het maken van de juiste keuzes voor jezelf, je gezondheid en je carrière zijn belangrijke zaken in onze coaching methodes. Als we een samenleving willen waarin mensen duurzaam inzetbaar zijn, moeten we rekening houden met de behoeften en mogelijkheden van mensen.

Thuiswerken

Duurzame inzetbaarheid betekent ook omgaan met verandering, de grootste verandering waar eenieder mee te maken heeft gehad is Covid-19. Als AbelTalent hebben we hier snel op kunnen acteren en is er flexibiliteit gevraagd van elk AbelTalent. Zo zijn wij op de een op andere dag over gegaan naar volledig thuis werken en hierin heeft iedereen zijn verantwoordelijkheid genomen. Nu zijn we ook weer werkzaam op kantoor en hebben deze situatie aangepakt om een goede balans te kunnen vinden tussen thuiswerken en op kantoor werken. Wat bijdraagt aan vitaliteit, motivatie en productiviteit van alle AbelTalenten. Waardoor duurzame inzetbaarheid kan worden gewaarborgd!