Trendblog

InnovatieExpo 2023

Duurzaamheid, circulair en hergebruik zijn de grote thema’s van de InnovatieExpo over de fysieke leefomgeving in de Van Nelle fabriek in Rotterdam. Abel Reporter Jan Tolmeijer, projectleider bij AbelTalent met een academische achtergrond in Environmental Resource Management, bekeek de trends en de innovatieve oplossingen op het gebied van beleid en concrete aanpak van de fysieke leefomgeving. Van grootschalige, regio overstijgende initiatieven tot innovaties zoals schapenwol omzetten in mest. We zetten een aantal van deze innovaties op een rijtje in deze trendblog.

Circulair denken

De Van Nelle fabriek is als locatie uiterst toepasselijk voor de expositie met interessante lezingen. Dit UNESCO Werelderfgoed is voor vele functies ingezet in de meer dan honderd jarige geschiedenis die het kent. Daarmee is de fabriek een iconisch voorbeeld van circulair denken: gebruik maken van de middelen die je al hebt en dus niet constant extra te hoeven toevoegen. Bij binnenkomst kom je terecht in de circulaire economie; een sterk thema dat bij elke sector van toepassing kan zijn. Hoe maken we gebruik van wat we hebben zonder iets uit te putten?

Overzicht InnovatieExpo 2023

Impact en bewustwording

Tijdens de eerste lezing op de expo vergelijkt Christian Kromme (futuroloog) de maatschappij met het multi-cellulair complexe leven. Gedreven en ontwikkeld door grote innovaties.
Jannemarie de Jonge, rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving, geeft uitleg over de relatie tussen een duurzaam bestaan en de impact van ons gedrag.
Als laatste spreker vertelt klimaatexpert Tim van Hattum over zijn boek “Only planet”, waarin hij juist op een positieve manier naar de toekomst kijkt en hoe we naar een gezonde, duurzame en circulaire samenleving kunnen gaan.

Deze drie verhalen geven een mooi beeld waar de Innovatie Expo over gaat: technologie die ons als samenleving verder brengt, ons bewust maakt van de impact die wij hebben op de planeet en hoe wij toekomstgericht kunnen verder bouwen. Meteen ook een mooie opstap naar allerlei soorten innovaties die te zien waren op de Innovatie Expo.

Mycelium als duurzame innovatie

In de zone Landbouw & Landschap waren we met het AbelTalent team aanwezig in samenwerking met Royal Eikelkamp, Innofields, Soil Valley, Soilspec en Hal24K. Vlakbij onze stand was een innovatie van Natoere te zien. Initiatief van een bevlogen, jonge ondernemer die als afstudeerproject bouwsteen gemaakt van mycelium. Wellicht een van dé bouwmaterialen van de toekomst. Mycelium is simpelweg een schimmelnetwerk. Schimmels worden meer en meer gebruikt als vervanger of toevoeging. De bekendste schimmeltoepassing zijn natuurlijk de antibiotica in de gezondheidszorg, maar er zijn de laatste jaren meer toepassingen bedacht. Zo worden er bijvoorbeeld schimmels gekweekt om dierlijke eiwitten te vervangen in voeding en als zeer goede vleesvervanger.

In de bouw wordt er ook getest met mycelium. Je moet het dan eerst bakken zodat het houdbaar blijft. Het is een heel licht, goedkoop en hernieuwbaar materiaal en kan ideaal dienen als isolatie of binnenmuur.

De toepassing van Natoere is voor natuurherstel inzetbaar. Door het mycelium niet te bakken zal de grondstof worden afgebroken tot voedingsstoffen voor planten. Tactische plaatsing zorgt dus dat je een soort duin met helmgras idee kunt maken waarbij je dus de myceliumblokken neerlegt als basis, die dan vervolgens langzaam verdwijnen. Zo laat je de natuur het werk weer doen. Dat is goed voor de biodiversiteit en scheelt ook weer in onderhoud!

Zonne-energie opwekken op akkers

Ook lichten we graag de pilot van StratKraft uit. Zij kijken of boeren in staat zijn om op hun akkers zowel gewassen te laten groen als zonne-energie op te wekken. Op deze manier hebben de boeren een extra bron van inkomsten om zo meer te kunnen doen aan biologische landbouw en natuurbeheer. Momenteel is de eerste vergunning verleend voor een pilot nabij Utrecht. Hier zal de theorie getoetst gaan worden om de daadwerkelijke winsten te onderzoeken. Ook is dit een moment om praktische complicaties op te lossen, mochten die zich voordoen. Laten we hopen op een succesvolle pilot!

3D kaart voor leefomgeving

Zicht op Nederland zet zich in om meer data van de fysieke leefomgeving uit te wisselen en zo een completer beeld te maken van ons land. Dat doen ze onder meer met het creëren van een 3D kaart van de ondergrond als een tool waarin veranderingen aan de omgeving kunnen worden gevisualiseerd om buurtbewoners van projecten mee te nemen in wat er mogelijk is in hun omgevingen. Zo zorg je ook voor meer betrokkenheid van de burger en kun je samen bouwen aan de leefomgeving.

Veranderingen aan de omgeving visualiseren om buurtbewoners te laten zien wat er mogelijk is in hun omgeving. Zo zorg je ook voor meer betrokkenheid en bouw je samen aan de leefomgeving.

Bouwen op basis van ondergrond en wateranalyses

Ook de Universiteit van Wageningen was aanwezig. Samen met het bedrijf Deltares maken zij plannen om toekomstgericht te gaan bouwen op basis van ondergrond en wateranalyses.Dit zijn natuurlijk het soort initiatieven die nodig zijn om toekomstbestendig te bouwen.

De gemeente Almere bouwt hierop voort door gebruik te maken van grondanalyses om hun stad verder uit te breiden met het oog op de toekomst. De oorspronkelijke plannen van Almere zijn in uitvoering. Nu wordt aan de hand van de grondtypologie een plan ontwikkeld welk soort fundering en bebouwing het beste aansluit om toekomstgericht te ontwikkelen.

1200 km² nationaal park

In de provincie Noord-Brabant zijn ze met van alles bezig om de natuur, in samenwerking met de boeren, weer in ere te herstellen. Dit gebeurt door het initiatief van het Van Gogh Nationaal Park. Hier wordt van Breda naar Eindhoven tot aan Den Bosch gebouwd aan inclusieve boomkwekerij en natuurherstel en behoud.

Samenwerken om de natuur te verbeteren is een mooi doel op zich, maar is het ook doelmatig en impactvol? Het gaat om een totale oppervlakte van 1200 km²; dat zijn ruim 2400 voetbalvelden en daarmee bijna een kwart van Noord-Brabant. Natuur en grondherstel zorgen voor een verbetering in de publieke gezondheid en levert ook nog een flinke CO2-reductie op, naast een toename van de biodiversiteit.

Waterstof als brandstof

Wie het heeft over duurzaamheid en circulariteit ontkomt niet aan energie. Naast de vele initiatieven met zonnepanelen, zoals de combi landbouw-energie, is er een technologie waar geen ontkomen aan is in de toekomst: waterstof. De eerste waterstofauto’s zijn al aan het rijden en het is meer de vraag “wanneer” dan “of” waterstof een grote rol gaat spelen in ons dagelijks leven.

Hygro Energy is bezig met het converteren van windenergie op zee naar waterstof om zo een netwerk van waterstof-oplaadpunten te realiseren. Even een sommetje om een beeld te geven hoeveel waterstof dat zou kunnen gaan schelen. Het huidige vrachtverkeer van Nederland heeft een dieselverbruik van naar schatting 1,5 miljoen liter per uur. De gemiddelde dieseluitstoot in CO2 is 2,63 kg. Dit zou dus een verschil geven van bijna 4 kiloton CO2 per uur. Dat is ongeveer de uitstoot die 1000 huishoudens per jaar(!) uitstoten die elk uur wordt bespaard.

Dit is natuurlijk wel met de slag om de arm dat de waterstof duurzaam wordt opgewekt en transport en opslag ervan niet te veel invloed hebben, maar de potentie is duidelijk.

Waterstof als brandstof werd ook genoemd als mogelijke verduurzaming van de luchtvaart samen met elektrisch vliegen, al moet ik toegeven zelf wat sceptischer te zijn over een echt duurzame luchtvaart in de nabije of zelfs verdere toekomst.

Bijdragen aan een betere leefomgeving

Afsluitend wil ik in de geest van Tim van Hattum aandacht vragen voor wat je als individu nou juist wél kunt doen. Een voorbeeld van de InnovatieExpo is het gebruiken van koffieresidu als plantenvoeding. Een mooi en laagdrempelig initiatief voor op je werk!

En, als ik het dan toch over werk heb; ga helpen in een sector die wil bijdragen aan een betere leefomgeving. Of het nou gaat om energie, natuur, inclusieve landbouw of klimaat neutrale woningbouw, help mee! Een plek waar je eens zou kunnen starten? Wellicht dat je via AbelTalent wel jouw ideale project kan vinden om mee te helpen. Geïnteresseerd? Neem een kijkje op de website abeltalent.nl of neem contact met ons op en wie weet tot gauw!

Of het nou gaat om energie, natuur, inclusieve landbouw of klimaat neutrale woningbouw, help mee!

AbelTalent brengt innovatie op Human Capital

Vanuit AbelTalent geven we op een innovatieve manier invulling aan Human Capital. AbelTalent is gespecialiseerd in het op orde brengen van data voor opdrachtgevers in de fysieke leefomgeving. Bij AbelTalent werken hoogopgeleide professionals die klaargestoomd worden voor werk als Milieu Adviseur, Bodem Adviseur of Adviseur Duurzaamheid.

Jan

Abel Reporter

Jan Tolmeijer

030-225 56 60
info@abeltalent.nl