“Omdat het vrij gestructureerd en eenzijdig werk is, is het fijn dat een partij zoals AbelTalent bereid is dit werk voor ons te doen”

Samenwerking Omgevingsdienst Haaglanden en AbelTalent

AbelTalent werkt al jaren samen met Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) binnen diverse projecten. In november 2021 werd gestart met een nieuw project in samenwerking met team Groen. Hans van der Steen, Teammanager Groen (Wet natuurbescherming), is de verantwoordelijke binnen dit team en degene die de hulp van AbelTalent binnen dit project opzocht. Hij vertelt over deze samenwerking.

Het beschermen en bevorderen van verschillende planten- en diersoorten is belangrijk. Dit wordt geregeld door de Wet natuurbescherming (Wnb). Deze wet richt zich op de natuurgebieden en de beschermde plant- en diersoorten in Nederland. Wanneer een initiatiefnemer een activiteit gaat uitvoeren die mogelijk effect heeft op deze bescherming, moet er een ontheffing worden verleend door ODH. Al deze ontheffingen moeten weer door middel van een derogatierapportage naar de Europese Unie worden doorgezet. De derogatierapportage is een door de EU gestelde richtlijn betreffende de afwijking en soortbescherming van in het wild levende vleermuizen, huismussen, gierzwaluwen, rugstreeppadden en nog veel meer soorten vogels en het habitat waarin deze soorten leven. Je kunt je dus voorstellen dat hier veel informatie en data bij komt kijken. Dit was dan ook precies de hulpvraag van ODH toen zij in het najaar van 2021 aan de bel trokken bij AbelTalent. Hans van der Steen: “Wij hebben uiteindelijk de keuze gemaakt om de hulp van AbelTalent in te schakelen. Het zou ons veel tijd kosten om de werkzaamheden uit te voeren. Tijd die wij liever aan iets anders besteden. De capaciteitsoplossing die AbelTalent bood, kwam hier goed van pas. Zij hebben achterstallige jaargangen opgepakt en weggewerkt. Daardoor zijn wij bij en kunnen dit nu structureel zelf bijhouden.”

Monnikenwerk

Voor het project werd gebruik gemaakt van het VTH-systeem OpenWave en het DMS-syteem Alfresco. De informatie uit deze twee systemen moest worden verwerkt in twee verschillende Excel-templates, gebaseerd op de habitat-richtlijn en vogelrichtlijn conform de Wet Natuurbescherming. Hierin zat de uitdaging voor AbelTalent.
Hans is zeer tevreden met de samenwerking tussen ODH en AbelTalent. “Het werk is vrij gestructureerd. Eigenlijk echt monnikenwerk. Zo’n ontheffing bestaat uit acht kantjes, op veel verschillende plekken staat essentiële informatie. Het gaat erom dat je patronen leert herkennen en informatie kunt scannen. Zo kun je er snel doorheen werken. AbelTalent heeft in twee maanden tijd zo’n 700 dossiers op deze informatie kunnen scannen en verwerkt!”

Protocol

Speciaal voor het project werd door AbelTalent in samenspraak met ODH een protocol opgesteld om het project in goede banen te leiden. Dit gaf projectmedewerkers handvaten om data op de juiste plekken te verwerken. Hans: “In eerste instantie hebben we het protocol gebruikt om het project goed te laten verlopen. Door de duidelijke werkinstructie verliep het project soepel. Want een helder protocol zorgt ervoor dat de kwaliteit van het werk goed is. Na het project hebben wij het protocol ook nog gebruikt. En ik vermoed dat wij ook in de toekomst het nog vaker gaan gebruiken.”

Samenwerken met AbelTalent

“Omdat het vrij gestructureerd en eenzijdig werk is, is het fijn dat een partij zoals AbelTalent bereid is dit werk voor ons te doen. Het is veel uitzoeken en rapporteren en dat is uitstekend gedaan. Het team van AbelTalent was snel inzetbaar en tijdens het gesprek ook wendbaar. Daarnaast was het contact met de projectleider erg prettig. Ik heb hem leren kennen als zeer punctueel en goed georganiseerd en dat was ook nodig voor deze klus. Er was een goed samenspel tussen de projectleider aan onze kant en aan de kant van AbelTalent. Het project is helemaal afgerond en we gaan nu structureel proberen de derogatierapportage bij te houden. Maar anders roepen we de hulp van AbelTalent zeker weer in!