“De communicatie met AbelTalent is altijd goed, dat is echt fantastisch.”

Spoedproject voor Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

AbelTalent werkt al een aantal jaren op diverse projecten samen met de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU). In mei van 2022 werd er gestart met een nieuw spoedproject waarbij AbelTalent de ODRU assisteerde binnen het project Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierin werkte Niels Kooistra (projectleider AbelTalent) en Fardin Behboodi (Adviseur Bodem ODRU) met elkaar samen. In een evaluatie kijken zij samen terug op een geslaagd project.

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit is een samenwerkingsprogramma van het Rijk en de andere overheden. Het zorgt ervoor zorgt dat in Nederland de grenswaarden voor luchtkwaliteit worden gehaald. Het NSL bevat maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren, maar ook ruimtelijke projecten die de luchtkwaliteit in betekenende mate (IBM) verslechteren.

Voor de ODRU betekende dit een uitdaging van verzorgen van de Invoer van gegevens in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Fardin: “Er moest zo snel mogelijk gestart worden. Onze ervaring was dat we met AbelTalent altijd snel kunnen schakelen dus hebben wij ook nu bij hun aan de bel getrokken.”

Monitoring

Uiteindelijk is er door AbelTalent ruim een maand aan het project gewerkt. Hierbij werd er monitoring gedaan waarbij aangegeven moest worden wat de situatie op gemeentelijke wegen was betreffende bebouwing en begroeiing. Een leuke uitdaging voor het projectenteam van AbelTalent. Niels (AbelTalent):  “Nieuwe onderwerpen combineren met de vaardigheden waar we goed in zijn, is voor ons altijd een leuke uitdaging. De ODRU geeft ons het vertrouwen om dit met spoed voor hen op te lossen. Dit is ook een van de redenen waarom we zo goed samenwerken.”

Uitdaging

De uitdaging binnen dit project zat dus vooral in het in korte tijd optuigen van alle faciliteiten, het in gebruik nemen van de software en zorgen dat alles binnen korte tijd werd afgerond. Uiteindelijk bleek de software niet toereikend genoeg om het project af te ronden, en moest er door de projectmedewerkers van AbelTalent handmatig worden ingevoerd in QGis. Er moest hierdoor regelmatig worden geschakeld met de ODRU om de voortgang in de gaten te houden. Dit ging allemaal zeer voorspoedig. Fardin  (ODRU): “Het is fijn dat de lijnen met AbelTalent zo kort zijn. Wanneer we elkaar nodig hebben, weten we elkaar altijd te vinden. Dat is een prettig gevoel. Daarnaast is de communicatie altijd goed, dat is echt fantastisch”.