“Dankzij de samenwerking met AbelTalent hebben we de projecten tijdig kunnen afronden!”

Project leidt tot fijne samenwerking tussen RPS en AbelTalent

Het afgelopen jaar voltooide AbelTalent twee projecten in samenwerking met RPS. In de zomer van 2021 werd een project afgerond, en in het najaar volgde een ander (spoed)project. Sharon Schotte, Vastgoedadviseur bij RPS vertelt over de samenwerking binnen deze twee afgeronde projecten.

In de zomer begon het eerste project, wat betrekking had op het kaart brengen van alle zaken in het meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) van een Nederlandse gemeente.
Omdat er door de jaren heen door hun in verschillende systemen gewerkt werd en deze MJOP’s door verschillende partijen waren opgesteld, ontbrak de uniformiteit in vorm en kwaliteit.
De wens was hierbij om steekproefsgewijs door middel van een checklist de kwaliteit en volledigheid van de bestaande MJOP’s vast te stellen. Sharon“Zo zijn wij met AbelTalent in contact gekomen. We vonden het concept van AbelTalent interessant en hadden behoefte aan aanvullende capaciteit”.
In november volgde er wederom een samenwerking tussen RPS en AbelTalent. Ditmaal betrof het een spoedproject, dat in enkele dagen afgerond moest worden. “We hadden een grote uitdaging voor het maken van meetrapporten. Een hele grote opdracht waarbij de tijd begon te dringen. Toen hebben wij de hulp van AbelTalent ingeschakeld.”

Met beide handen

RPS is een grote en brede organisatie waar veel wordt uitgevoerd. Sharon werkt voor RPS Property, waarbij er veel focus is op het uitvoeren van inspecties van vastgoed. Denk hierbij aan asbest inventarisaties en de inventarisatie van de staat van de NEN normen. In het geval van de projecten waarbij AbelTalent ondersteunde, moest er gezorgd worden dat er voldaan werd aan de NEN2580 norm. Zo moest er door de medewerkers van AbelTalent worden gezorgd dat alle tekeningen, tabellen en gegevens in de benodigde documentatie stonden. En: er moest binnen twee dagen gestart worden! Een echt Data op Orde-project waarbij informatiegestuurd werken centraal staat. Een klus die door Abeltalent met beide handen werd aangegrepen.

Enthousiaste en jonge club

Door de grote tijdsdruk op het laatste project waren er behoorlijk wat uitdagingen. Maar juist door de uitdaging en de snelle wisselwerking tussen RPS en AbelTalent, is er een blijvende samenwerking ontstaan: “Ik ben erg blij met de tijdigheid van het project. AbelTalent is een enthousiaste jonge club, dat is prettig werken. De lijnen zijn kort en er wordt snel geschakeld. AbelTalent is altijd bereid om mee te denken en naar oplossingen te zoeken. Dankzij de samenwerking met AbelTalent hebben we de projecten tijdig kunnen afronden!”