“We zien de mensen van AbelTalent als onze collega’s.”

Tot op de bodem uitgezocht voor TAUW

Advies- en ingenieursbureau TAUW voert al meerdere jaren bodemwerk uit voor netbeheerder Stedin. Een deel van de werkzaamheden wordt al bijna vijf jaar uitbesteed aan AbelTalent. “AbelTalent neemt rapporten en bodeminformatie door, werkt het vooronderzoek uit en geeft op basis hiervan advies over de vervolgprocedure”, vertelt Jeroen Vellema, Projectmanager bij TAUW. Is de bodemkwaliteit voldoende bekend, dan is vervolgonderzoek niet nodig en kan Stedin aan de slag. Is er iets aan de hand? Dan doet TAUW aanvullend onderzoek en verzorgen ze de noodzakelijke meldingen bij het bevoegd gezag.

“Sinds 2018 ondersteunt AbelTalent ons in het schrijven van vooronderzoeken”, gaat Jeroen verder. “Wij haalden toen een meerjarig raamcontract binnen voor Stedin en benaderden AbelTalent voor een samenwerking.” Voordat Stedin gaat graven in de bodem en werkzaamheden aan haar netwerk gaat verrichten, is inzage in de bodemkwaliteit nodig. Dit om te bepalen welke maatregelen medewerkers buiten moeten nemen om veilig werkzaamheden in de bodem te verrichten. Daarnaast kan het bij de aanwezigheid van verontreinigde grond nodig zijn om extra meldingen te doen bij het bevoegd gezag.

“AbelTalent onderzoekt in opdracht van ons en op basis van bestaande gegevens of de bodemkwaliteit voldoende bekend is. Dit doen ze op een manier die werkt, zowel voor AbelTalent als voor TAUW en Stedin.”

Werkafspraken en protocollen

De medewerkers van AbelTalent nemen eerder uitgevoerde bodemonderzoeken door. Ze verwerken de gegevens in een standaard format, vullen het rapport aan met aangetroffen zaken en hun conclusie. “Vooraf hebben we redelijk strakke werkafspraken gemaakt en samen een protocol opgesteld om interpretatieverschillen te minimaliseren”, legt Jeroen uit. “Als AbelTalent het rapport klaar heeft, doen wij de eindcontrole en dan gaat het rapport via het systeem door naar Stedin. Als AbelTalent géén groen licht geeft maar een vervolgonderzoek of saneringsprocedure adviseert, pakken wij dit verder op.”

Redenen voor uitbesteding van dit datawerk

Waarom TAUW dit deel van het werk voor hun klant uitbesteedt? Daar hebben ze zo hun redenen voor:

  • Het betreft kortcyclisch werk, bijzonder geschikt voor junioren die nieuw in het vak zijn. De medewerkers bij AbelTalent worden hier speciaal voor getraind.
  • Doordat AbelTalent zich focust op de standaard onderzoeken, kunnen hun eigen adviseurs zich richten op complexere projecten.
  • Bij piekmomenten of structurele toename van werk kan AbelTalent snel opschalen en extra capaciteit beschikbaar stellen.
  • Externe ondersteuning zorgt ervoor dat TAUW middelen efficiënter kan inzetten. Zo kunnen ze hun opdrachtgever binnen de gestelde deadline de gevraagde dienst aanleveren.

Waarom AbelTalent?

“Zoals gezegd leent het werk zich uitstekend voor nieuwe bodemadviseurs die in korte tijd veel wet- en regelgeving tot zich willen nemen en ervaring op willen doen”, aldus Jeroen. “Het meest contact hebben wij met de projectleider van AbelTalent, maar ook met zijn collega’s hebben we lijntjes en schakelen we fijn. Het enige wat we nog wat efficiënter zouden kunnen vormgeven, is de samenwerking in Teams. Dit is iets wat we prima onderling kunnen bespreken. Doordat AbelTalent al jaren onze partner is, snappen ze ons gedachtengoed. Ze weten ook precies wat voor Stedin belangrijk is in dit project.”

Opleidingsinstituut voor AbelTalent

“Omdat AbelTalent werkt met redelijk onervaren mensen, zijn wij een soort van opleidingsinstituut voor hen”, vindt Jeroen. “Veel medewerkers vliegen na een half jaar uit naar andere projecten. Of ze komen in dienst bij lokale overheden, ons of andere opdrachtgevers van AbelTalent. Het is altijd fijn als mensen die ‘bij ons’ zijn opgeleid, later bij ons in dienst treden. Zij hebben immers de basiskennis, zijn snel inzetbaar en weten wat onze klant wil. Ook fijn voor de medewerkers: ze mogen dan complexere bodemonderzoeken en saneringen gaan begeleiden, waardoor ze snel nieuwe dingen bijleren. We hebben nu diverse collega’s die via deze weg bij ons in dienst gekomen zijn. Daarnaast zijn er verschillende collega’s via detachering bij ons werkzaam op dit project.”

Collegiale samenwerking

“We kennen elkaar al jaren en vanaf het begin zien we elkaar als collega’s. Zowel de bodemspecialisten bij onze klant als die bij onszelf en AbelTalent hebben hetzelfde doel en hetzelfde specialisme. We behandelen elkaar dan ook niet als opdrachtgever en opdrachtnemer of iets dergelijks, maar als collega’s. Wil een klant ons leren kennen, dan vragen we ook of ze eens willen meelopen met een buitenklus. Ditzelfde doen we met mensen die bij AbelTalent komen werken. Natuurlijk zit er ook een zakelijke kant aan de samenwerking. De kwaliteit en de prijs moeten kloppen. Mijn ervaring is echter dat je daar weinig issues over hebt als je zo open samenwerkt.”

Nieuw contract in de maak

As we speak zijn AbelTalent en TAUW in de afrondende fase van het vormgeven van een nieuw samenwerkingscontract, waarbij ook de waterleidingbedrijven in het beheergebied van Stedin aansluiten. “De basisaanpak en wijze van samenwerken worden doorgezet. We gaan de samenwerking met AbelTalent ongetwijfeld continueren. Daar heb ik alle vertrouwen in.”

Fatih Eroglu

Nieuwsgierig wat AbelTalent voor jou kan betekenen?

Fatih Eroglu

f.eroglu@abeltalent.nl
+316 1142 8994