Hoe Rijkswaterstaat zorgt voor een gestroomlijnde renovatie en vervanging van objecten

Rijkswaterstaat beheert en ontwikkelt in opdracht van het ministerie de infrastructuur in het land, waaronder wegen, waterwegen en waterhuishouding. 

Veel van de door Rijkswaterstaat ontwikkelde objecten zijn gebouwd in de jaren ’50 en ’60. Denk aan bruggen, sluizen en viaducten. Mede door de toegenomen verkeersdruk zijn deze naoorlogse objecten sneller in verval geraakt dan verwacht. Vandaar dat er projectmatig wordt gewerkt aan de renovatie of vervanging.

Dit zijn vaak grote en dure projecten,
om deze zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen is binnen Rijkswaterstaat het Team Vervanging en Renovatie (VenR) opgericht. Het landelijk Team VenR is een tijdelijke organisatie met als doel de werkstroom Vervanging en Renovatie optimaal te laten verlopen en het proces te verankeren. Om dat doel te bereiken heeft het team een werkwijze opgesteld om de projecten via dezelfde proceslogica soepel en efficiënt te laten verlopen. 

AbelTalent Tijmen Stronks werkt als adviseur kwaliteitsmanagement en risicomanagement voor het team VenR. Zijn belangrijke taak is het monitoren en rapporteren van de voortgang van de VenR-projecten, waarvan er ongeveer 80 in heel Nederland worden uitgevoerd. 

Het VenR proces

Elk project doorloopt het VenR-proces, dat bestaat uit vier verschillende fasen:

  1.  Het begint met de fase “Objecten in beeld”, waarbij onderzoek wordt gedaan naar bruggen, viaducten, sluizen of andere objecten. Zo wordt de levensduur van objecten bepaald en de risico’s ingeschat.
  2. Bij de “regioanalyse” kijkt de regio (een soort provincie van Rijkswaterstaat) welk van de objecten prioriteit heeft en of vervanging of renovatie op korte termijn mogelijk is.
  3. Waar nodig, komen objecten in de “planfase”, waar  het een officieel project  wordt en een plan wordt gemaakt om de objecten onder handen te nemen.
    Denk bijvoorbeeld aan vergunningen, het opstellen van een scope, scenario-analyses en een financiële prognose.
  4. Na goedkeuring door het bestuur begint de “uitvoeringsfase”, waarbij het plan daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Afhankelijk van de fase van het project, wordt er specifieke voortgangsinformatie gevraagd en is een ander dienstonderdeel verantwoordelijk. Dit wordt voornamelijk verzameld uit de projectendatabase, een RWS-bronsysteem. 

Tijmen zijn rol als adviseur

Om de kwaliteit in de database te verbeteren, is Tijmen actief op zoek naar manieren om verbinding te maken. Zo heeft hij maandelijks overleg met de regiocoördinatoren en projectteams en geeft hen feedback en hulp bij de invoer van de informatie. Op die manier zorgt hij ervoor dat er voldoende begeleiding en ondersteuning is om de data in de projectdatabase op orde te krijgen en te houden, zodat betrouwbare analyses op programmaniveau mogelijk zijn. 

Een andere belangrijke taak van Tijmen is het bijdragen aan de overstap van de huidige analysetool, Access, naar een ander programma genaamd SAS.Hierbij moet worden gecontroleerd of de projectlogica correct is ingebed in het programma en of de output van SAS overeenkomt met die van Access. Om deze opdracht goed uit te kunnen voeren, is kennis van de proceslogica, projectbeheersing en ICT essentieel. 

Al met al is het VenR-team een belangrijke schakel in het efficiënt en gestroomlijnd laten verlopen van de renovatie- en vervangingsprojecten binnen Rijkswaterstaat.
Als adviseur kwaliteitsmanagement en risicomanagement draagt
Tijmen Stronks bij aan het behalen van dit doel door ervoor te zorgen dat de voortgangsinformatie betrouwbaar is en dat de overstap naar een nieuw analysetool goed verloopt. 

AbelTalent werkt al langer samen met Rijkswaterstaat. Zo hebben wij in 2021 ook geholpen bij het opzetten van een Centraal Toegangspunt Data (CTD).  Waarbij AbelTalent een metadata-model heeft ontwikkelt.
Je kunt
hier meer lezen over deze samenwerking.