Handige tips in de migratie van Squit iBis naar Nazca-i

Veel van onze opdrachtgevers binnen de fysieke leefomgeving stappen over van Squit iBis naar Nazca. Nazca biedt meer geavanceerde mogelijkheden, maar de overgang naar dit systeem brengt ook uitdagingen met zich mee. Dit zijn met name praktische uitdagingen in de migratie naar dit systeem. Als het gaat om de plaatsing van gegevens zowel qua back-end als qua front-end zijn er zoveel veranderingen voor de invoer van je data. Met als gevolg dat projecten stil komen te liggen of vertraging oplopen.

In dit blog artikel benoemen we de voornaamste verschillen tussen Squit iBis en Nazca-i en zetten we vanuit onze ervaring praktische tips op een rij voor een soepelere en efficiëntere overgang.

Verschillen tussen Squit iBis en Nazca-i

Beide systemen zijn bodeminformatiesystemen (BIS) voor het beheren van omgevingsdata voor gemeenten, omgevingsdiensten en netbeheerders. Squit iBis (kort Squit) staat als bodeminformatiesysteem bekend om zijn eenvoud en functionele toepasbaarheid in datamanagement. Nazca-i biedt meer geavanceerde mogelijkheden en complexere datastructuren. Deze variëren van verschillen in de interface tot aan de wijze van dataverwerking en rapportagefunctionaliteiten.

1. Datastructuur

De geeavanceerde datastructuur Nazca-i biedt meer flexibiliteit en diepgang dan Squit. Dit betekent dat data opnieuw gemodelleerd moet worden om te passen binnen deze structuren, wat een nauwkeurige planning en uitvoering vereist. Begin met een gedetailleerde mapping van de huidige Squit datastructuur naar de nieuwe structuur in Nazca-i. Het beter kunnen structureren van data heeft als voordeel dat je makkelijker en beter data gedreven beslissingen kunt maken.

2. Gebruikersinterface en functionaliteiten

De gebruikersinterface van Nazca-i is aanzienlijk anders dan die van Squit, met meer geavanceerde functionaliteiten en aanpassingsmogelijkheden. Dit kan in het begin overweldigend zijn voor gebruikers die gewend zijn aan de eenvoud van Squit.

Denk vooraf goed na over hoe jij het BIS wilt indelen en eruit wil laten zien. Stap af van het idee, dat je leidend voorwerp bent van het systeem. Met Nazca-i kan je echt een interface op maat instellen, die goed aansluit bij de behoeften van je organisatie.
Kees-Jan Vermeulen, Bodemadviseur en trainer

3. Uitgebreidere rapportage en analyse mogelijk

Met de uitgebreide rapportage- en analysemogelijkheden van Nazca-i kunnen gebruikers diepgaandere inzichten genereren in vergelijking met Squit. Maak optimaal gebruik van de vooraf ingestelde rapportages binnen Nazca-i en experimenteer met het aanpassen ervan om aan specifieke behoeften te voldoen.

4. IT

Nazca-i heeft een ander beveiligingsmodel dan Squit, wat impact kan hebben op hoe data wordt beschermd en wie toegang heeft. Zorg in ieder geval dat IT tijdig aangesloten is zodat de juiste mensen direct de juiste rechten hebben om aan de slag te gaan zodra het project start.

Verschillen Squit iBis vs Nazca-I

Vergelijk Squit iBis en Nazca-I

Praktische tips

Wij helpen veel van onze opdrachtgevers bij de migratie van Squit naar Nazca. Onze tips:

1) Opstellen protocol

Het schrijven van een invoerprotocol bij de migratie van Squid naar Nazca is cruciaal. Dit protocol dient als leidraad voor het proces en helpt om de nauwkeurigheid van de data-invoer te waarborgen. In dit protocol staat beschreven met schermafbeeldingen hoe bepaalde data ingevoerd dienen te worden. Daarnaast kan prima gebruik gemaakt worden van logboeken om de werkresultaten bij te houden en te controleren.

Wij zien de toegevoegde waarde van de extra functionaliteiten van Nazca zeker. Maar wij begrijpen ook dat de overgang buitengewoon lastig is voor onze opdrachtgevers. Door protocollen aan te passen met behulp van migratieplannen kunnen werkzaamheden feilloos overgaan op een nieuw systeem. Het enige wat dan verandert is het systeem waarin je werkt, niet de werkzaamheden zelf. Zo verloopt het proces vele malen efficiënter en minder stressvol. Thijs Kalmeijer, Projectleider AbelTalent

2) Kennisdeling tussen teams of vergelijkbare organisaties

Investeer in training en ondersteuning. Ken je een organisatie of ander team die verder zijn met de overgang en het werken met Nazca, organiseer een sessie met elkaar om kennis uit te wisselen.

3) Experimenteer en zet AI slim in

Met Nazca zijn heel veel mogelijkheden. Het is goed om te bekijken wat mogelijk is en te experimenteren. Werk samen met IT en bekijk zeker ook de mogelijkheden met AI. Dit scheelt tijd en handmatige handelingen.

Het gebruik van AI is vooral nuttig bij het verwerken van data. Zo kun je met AI boorresultaten, conclusies, aanleidingen en analyses herkennen in aangeleverde bodemrapportages. AI kan ook ingezet worden om XML bestanden te maken om zo het handmatige invoeren over te kunnen slaan.

4) Flexibele capaciteit

Is er een tekort aan capaciteit in je eigen team? Schakel dan een AbelTalent in of huur capaciteit in op projectbasis. Onze AbelTalenten zijn direct inzetbaar en hebben ervaring met geprotocolleerd werken bij de invoer van data en het wegwerken van achterstand in werkvoorraden.

In onze samenwerking denkt AbelTalent op voorhand met ons mee en draagt aandachtspunten aan. Ik kan volledig vertrouwen op de professionaliteit van AbelTalent. Johan Manschot, Omgevingsdienst Regio Utrecht

Kunnen wij je ergens bij helpen? Heb je hulp nodig bij de migratie van Squit iBis naar Nazca-i met de migratie of data invoer? We denken graag met je mee. Neem contact op of plan direct een online call in met Thijs Kalmeijer.

Plan een online call in met Thijs Kalmeijer

Online call met Thijs Kalmeijer