Informatiegestuurd werken

AbelTalent biedt direct capaciteit

Onze partners bestaan onder andere uit ingenieursbureaus, overheden, nutsbedrijven, industrie en commerciële organisaties begeven zich op werkterreinen rond de fysieke leefomgeving. Belangrijke spelers, die stuk voor stuk bijdragen aan onze samenleving. Voor deze opdrachtgevers voeren wij data op orde-projecten uit.

Onze opdrachtgevers aan het woord

Waar wij voor werken

Overheden

De overheden in Nederland hebben continue te maken met veranderende wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan de invoer van de Omgevingswet. Zij staan doorlopend voor maatschappelijke opgaven en hebben schone en adequate data nodig om beleidsvraagstukken te beantwoorden en juiste adviezen op te brengen. Het belang van data op orde is daarom doorlopend hoog om de juiste keuzes te kunnen maken.
Daarnaast is er binnen gemeente en overheden veel vergrijzing. Er zitten medewerkers op senior niveau op posities waar zij echt waarde toevoegen. De data op orde-projecten vraagt om snelle en makkelijke inzetbaarheid en kan gemakkelijk door junioren vervuld worden.

Nutsbedrijven

De uitdaging voor de Nederlandse energiemarkt ligt bij de wettelijke verplichtingen waaraan zijn moeten voldoen. Door de Autoriteit Consument & Markt gestelde wet- en regelgeving zoals de Europese verordening van de energiemarkt. Hiervoor is het van belang dat alle benodigde data digitaal toegankelijk is om te kunnen actualiseren.

Advies & Ingenieursbureaus

Adviesbureaus kunnen ingezet worden om op zeer diverse onderwerpen hun advies uit te brengen. Data moet daarom op orde worden gedacht zodat dit een gedegen en op feiten gebaseerd advies kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan dossiers, saneringsplannen en NEM-normen waarbij een goed ingerichte informatiehuishouding noodzakelijk is.

Aannemerij

De bouw- en aannemerij is verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid van hun medewerkers. Ook en vooral in het veld moet er veilig gewerkt moeten worden. Voor de aannemerij is het noodzakelijk hun asset datamanagement zorgvuldig in te richten. Denk aan vooronderzoek, opsporing en detectie.

Haal hier je capaciteit

Word opdrachtgever