“”De communicatie met AbelTalent is altijd goed, dat is echt fantastisch.””

Fardin Behboodi

Adviseur Bodem ODRU

“Dankzij de samenwerking met AbelTalent hebben we de NEN2580-projecten tijdig kunnen afronden!”

Sharon Schotte

Vastgoedadviseur RPS

“Het heeft ons veel rendement opgeleverd, en dan moet je echt denken in termen van tijdswinst”

Nick Boxem

MT-lid formele participatie van het Ministerie Infrastructuur & Waterstaat

“Er zijn in korte tijd een hoop achterstallige jaargangen aan derogatierapportages verwerkt”

Hans van der Steen

Teammanager Groen – Omgevingsdienst Haaglanden

“Dankzij het invoerprotocol van AbelTalent, hebben wij een heel goed en sterk uitgangspunt voor de toekomst.”

Erwin Boschma

Adviseur Omgevingsrecht

Word opdrachtgever

Over ons

Wat doet AbelTalent?

Wij helpen jouw organisatie de informatiekwaliteit te verbeteren en inzichtelijk te maken welke data je nodig hebt zodat je jouw expertise optimaal kunnen inzetten om onderbouwde keuzes te maken.
Wij verbeteren en borgen de kwaliteit van data, zodat onze klanten de juiste stuurinformatie krijgen. Dit doen wij door inzet van ons talent. Zij kunnen zo op een versnelde manier, een toekomstbestendige werkervaring opbouwen.

AbelTalent bevordert informatiegestuurd werken middels data op orde-projecten. Zo zorgen wij voor de juiste kwaliteit bij digitalisering, invoer, actualisatie van data naar informatie. Door onze jarenlange ervaring, hebben wij een diverse kring van opdrachtgevers opgebouwd. Zo werken wij voor overheden, nutsbedrijven, aannemerij en adviseur- en ingenieursbureaus. Belangrijke spelers die stuk voor stuk bijdragen aan onze samenleving.

AbelTalent aan het werk

Cases waar we trots op zijn

Waarom AbelTalent?

  • Capaciteitoplossing door inzet van projecten of trainees op locatie
  • Verzamelen, verwerken en visualiseren van data
  • Duidelijke procesbeschrijving, protocollen en beslisregels voor het verwerken van data

Onze succesformule voor:

Skills
Tools
Aanpak
Data-invoer BIS
Data-invoer zaaksysteem
Aanvullen locatiebestand met milieubelastende activiteiten
Stikstofberekening
Monitoring data kwaliteit fysieke leefomgeving
Documenten anonimiseren
Aanvullen locatiebestand met milieubelastende activiteiten
Stikstofberekening
Monitoring data kwaliteit fysieke leefomgeving
Data-invoer BIS
Uitvoer grootschalig Historisch Onderzoek
Ontwerpen PvE conform System Engineering methodiek
Monitoring data kwaliteit fysieke leefomgeving
Vooronderzoeken conform NEN5725
Uitvoer grootschalig Historisch Onderzoek
Uitvoer grootschalig Historisch Onderzoek
Vooronderzoeken conform NEN5725
Verwerken derogatierapportages conform EU-richtlijn
Documenten anonimiseren
Controle vastgoedrapportages conform NEN2580
Optimaliseren assetdata
Vooronderzoeken conform NEN5725
Controle vastgoedrapportages conform NEN2580
Optimaliseren assetdata
Data-invoer BIS
Monitoring data kwaliteit fysieke leefomgeving
Documenten anonimiseren
Aanvullen locatiebestand met milieubelastende activiteiten
Stikstofberekening
Data-invoer BIS
Controle vastgoedrapportages conform NEN2580
Ontwerpen PvE conform System Engineering methodiek
Optimaliseren assetdata

Wij scheppen orde in jouw data

  • Digitalisering van analoge data
  • Verzamelen, beheren, bewerken en beoordelen van data
  • Advisering over data uitwisseling met bijbehorende werkprocessen en protocollen

Benieuwd naar de mogelijkheden?