Doelen behalen in je carrière

Hoe stel ik doelen aan de hand van de SMART-methode?

Hoe behaal je doelen in je carrière? Door simpelweg doelen te stellen. Dit kun je doen aan de hand van de SMART-methode. Deze methode helpt je om deze concreet te formuleren. En dit vergroot weer de kans op slagen en dus de kans op carrièregroei.

Wat is SMART?

SMART geformuleerde doelen geven concreet aan wanneer welke resultaten bereikt moeten zijn. SMART is een acroniem voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

Waarom SMART?

Een SMART-doelstelling is richtinggevend: het geeft aan wat je wilt bereiken en stuurt je gedrag. Ook geeft het duidelijk aan welke resultaten wanneer moeten worden bereikt. Door een doelstelling SMART te formuleren is de kans groter dat er in de praktijk iets van terecht komt.

Voorbeeld

Een voorbeeld van een doel wat niet SMART is opgesteld: als doel kun je hebben “Ik wil in mijn werk dingen ontdekken en meer leren.” Dit doel is moeilijk te behalen, omdat het niet voldoet aan de SMART-eisen. Een goed geformuleerd doel is bijvoorbeeld: “Binnen vijf jaar wil ik bekend staan als een ervaren projectleider bij tenminste vier adviesbureaus in de milieusector.”

Dit doel is SMART, omdat:

  • Specifiek: bekend staan als een ervaren projectleider
  • Meetbaar: bij tenminste vier milieuorganisatie
  • Acceptabel: het is een acceptabel doel voor jezelf en je omgeving
  • Realistisch: het doel is realistisch te behalen
  • Tijdsgebonden: binnen vijf jaar

Je SMART-doelen maar je realistischer door ook korte termijn doelen te formuleren. Voorbeelden die horen bij het voorbeelddoel kunnen zijn:

  • Binnen zes maanden wil ik als projectmedewerker bodem actief zijn.
  • Over drie jaar wil ik een adviseur bij een adviesbureau zijn.

Solliciteren met de SMART-methode

Een voorbeeld: je solliciteert op de functie van Projectleider Bodem. Een van de functie-eisen is dat je ‘realistische en haalbare doelen kunt stellen’.

Je hebt geen ervaring als projectleider, maar je weet wel dat je doelen kunt stellen. Je bent namelijk  al jarenlang trainer van een dameshockeyteam. Hier heb je de benodigde competenties voor het halen van doelen ontwikkeld. Het is belangrijk om dit te verwerken in je sollicitatiebrief en in je sollicitatiegesprek. Dit kun je dus ook doen aan de hand van de SMART-methode.

SMART solliciteren?

Vacatures